Légszennyező anyagokat kibocsátó pontforrások emissziómérésére akkreditált független vizsgálólaboratórium

Vizsgálati jellemző

Alkalmazott módszer

Hordozógázok fizikai jellemzőinek és
térfogatáramának helyszíni meghatározása

Hőmérséklet, nyomás, dinamikus nyomás mérése. Helyi áramlási sebesség mérése

Légszennyező pontforrások szilárd anyag koncentrációjának meghatározása referenciamódszer alkalmazásával

Izokinetikus mintavétel automatizált
sebességkövetéssel, gravimetria

Gázállapotú összetevők (O2, CO2, SO2, CO, NOx) folyamatos helyszíni mérése referenciamódszerekkel

Paramágnesesség, kemilumineszcencia,
IR abszorbancia

Gázállapotú összetevők (CO2, SO2, CO, NO, NO2, N2O, NH3, HCl, HF, CH4) folyamatos helyszíni mérése alternatív szabványos módszerrel

FTIR spektroszkópia

Összes szerves gázalkotó helyszíni meghatározása szabványos módszerrel

Folyamatos gázelemzés lángionizációs detektorral (FID)

Egyedi szerves gázkomponensek meghatározása

Adszorbciós mintavétel + GC analízis+FTIR spektroszkópia

Szerves mikroszennyezők (PCDD/PCDF, PAH, PCP) meghatározása

Izokinetikus mintavétel automatizált
sebességkövetéssel, GC-MS analízis

Szervetlen mikroszennyezők (fémek) meghatározása

Izokinetikus mintavétel automatizált
sebességkövetéssel, ICP-AAS analízis

Alkalmazási területek

Légszennyező pontforrások időszakosan ismétlődő emissziómérése az eőírt kibocsátási határértékek betartásának ellenőrzésére.

Leválasztó rendszerek hatékonyságának vizsgálata

Beépített emissziómérő rendszerek kalibrálása és a kalibráció érvényességének felülvizsgálata. (MSZ EN 14181, QAL-2, AST)

Tervezési alapadatok meghatározását célzó mérések.

Technológiai kísérletekhez és optimalizálási folyamatokhoz kapcsolódó mérések.

A mérésekhez korszerű eszközökkel és felkészült személyzettel rendelkezünk. A tevékenység az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 szabvány szerinti akkreditált minősígirányítási rendszerben működik.

oi kémény
Emisziómérés mérőkocsival
 
komlo-1
Mérőhely 20 m magasságban