FTIR spektroszkópia

Alkalmazási területek

 • Légszennyező pontforrások időszakosan ismétlődő emissziómérése (gázmotorok és egyéb termikus eljárások, hulladékégetők, cementgyártás, üvegolvasztás, fémkohászati eljárások, papírgyártás, salétromsav és műtrágya előállítás, VOC kibocsátó eljárások, félvezetők gyártása, stb.) az előírt kibocsátási határértékek betartásának ellenőrzésére.
 • Beépített emissziómérő rendszerek kalibrálása és a kalibráció érvényességének felülvizsgálata. (MSZ EN 14181, QAL-2, AST).
 • Alternatív tüzelőanyagok és együttégetési kísérletek emissziós hatásainak vizsgálata.
 • Üvegház-hatású gázok vizsgálata.
 • Ipari eljárások gázképző folyamatainak vizsgálata, optimalizással összefüggő mérések.
 • Egészségügyi gázok (aneszteziológiai gázok, etilén-oxid, stb.) vizsgálata.
 • Ismeretlen összetételű gázkeverékek vizsgálata kutatási célból.

Mérhető gázkomponensek

 • Általánosan előforduló szervetlen gázok, pl. H2O, CO2 CO, SO2, NO, NO2, N2O, NH3,
 • Korrozív gázok: HCl, HF, HCN, O3,
 • Szerves komponensek: Alifások (CH4, C2H6, stb), Aromások (Toluol, Xilolok, Benzol, stb.), szerves savak (hangyasav, ecetsav, stb), ketonok, alkoholok, aldehidek (pl. formaldehid), szerves kénvegyületek (pl. merkaptánok), nitrogénvegyületek, freonok, halogénezett szénhidrogének, harci gázok, altatógázok.

Módszer előnyei

 • Több komponens (egyidejűleg maximum 50) mérési lehetősége,
 • Azonnali eredménykijelzés,
 • Széles mérési tartomány (ppm-vol%),
 • Keresztérzékenység hatékony kompenzálása,
 • Mérhető összetevők bővítése új referenciaspektrumok felvételével.

   

  ftir-1
  Mérés üzemi körülmények mellett
  ftir-2
  Mérési képernyő